Tenglar

Átak félag fólks með þroskahömlun: http://www.lesa.is/

Enil- Evrópusamtök um sjálfstætt líf (European Network on Independent Living : http://enil.eu/

Félag áhugafólks um Downs heilkenni: http://www.downs.is/

Félag CP á Íslandi: http://www.cp.is/

Geðhjálp: http://www.gedhjalp.is/

Handbók NPA: http://www.velferdarraduneyti.is/media/npa/Handbok_um_NPA07022012.pdf

Hringsjá-starfsþjálfun fatlaðra: http://www.hringsja.is/

Independent living- samtök um sjálfstætt líf: http://www.independentliving.org/

Npa miðstöðin: http://www.npa.is/

Lög um málefni fatlaðs fólk: http://www.althingi.is/lagas/nuna/1992059.html

Samhjálp: http://www.samhjalp.is/

Sjálfsbjörg: http://www.sjalfsbjorg.is/

Syrktarfélag lamaðra og fatlaðra: http://www.slf.is/velkomin/

Velferðaráðuneytið: http://www.velferdarraduneyti.is/npa